De allerbelangrijkste begrippen die voortvloeien uit de bovenstaande vraag zijn:

“Harmonie” en “Natuur”!

Wanneer we spreken over harmonie, dan worden de juiste verhoudingen tussen de schepselen en het milieu bedoeld.

De natuur daarentegen omvat het geheel van dieren en planten zoals waargenomen door natuurwetenschappers.

“In harmonie met de natuur leven” betekent dus dat we rekening gaan moeten houden met de natuur, alsook met de levende wezens (mensen en dieren) in diverse leefgebieden!

Mensen kunnen slechts in harmonie leven met de natuur en de aanwezige hulpbronnen als zij manieren ontdekken om verantwoord en aanhoudend te voorzien in hun levensbehoeften. Elk uur worden er op verschillende plekken in het universum duizenden hectares grond in beslag genomen door mensen, puur om te kunnen leven. Om daarnaast ook te kunnen eten wordt er voortdurend op dieren gejaagd, zonder soms rekening te houden met de beschermde diersoorten. Als mensen beter zouden begrijpen hoe het menselijk welzijn verband houdt met de natuur, zouden ze zeker minder de behoefte hebben om de wilde dieren en het land uit te buiten. 

Hieronder tref je de 5 top tips om in harmonie met de natuur te kunnen leven:

  1. Het bewaken van je gezondheid; zorg goed voor jezelf!

Als we het hebben over gezondheid, dan gaat het niet specifiek over één orgaan, maar het gaat juist om het verband tussen je levensomstandigheden, je levensstijl en je psychische instelling.

Naast natuurlijke voeding is evenwichtige voeding een goede aanrader voor het lichaam, maar elk mens heeft de vrijheid om te bepalen of ze voorkeur geven aan dergelijke voeding. Natuurlijke geneesmiddelen kunnen de levenskwaliteit immers verhogen!

  1. Balans als levenspricipe hanteren

Harmonie zou in principe moeten starten in het binnenste van de mens. Als je in harmonie leeft met je zelf en met anderen is het al een pluspunt voor je gezondheid.

De kunst is om harmonie te vinden tussen de volgende zaken:

  • Ontspanning & Inspanning

  • Werk & Rust

  • Mentale & fysieke activiteiten

Indien er geen balans bestaat tussen evenwicht en harmonie, bestaat de kans op allerlei ziektes.

  1. Respect voor alle levende wezens

Indien we het leven willen respecteren moeten we ons distantiëren van geweld tegen mensen, dieren en het milieu. Soms worden dieren speciaal gedood, in het kader van onderzoekdoeleinden.

Dit is natuurlijk onaangenaam en het is helemaal tegen het pricipe respect voor de natuur. We gaan een bepaalde houding moeten tonen als mens, om zodoende de nodige sympathie en respect opgang te brengen voor alle levende wezens.

  1. Vermijd bestrijdingsmiddelen in uw omgeving

Het wordt sterk afgeraden om bestrijdingsmiddelen te gebruiken in je omgeving. Het beste is om een deel van de tuin in de natuurlijke staat te laten. Zo kun je bijvoorbeeld ervoor zorgen dat vogels altijd een vol waterbadje hebben, maar ook de kleine zoogdieren dienen over een pannetje water te beschikken. Vogelhuisjes kunnen opgehangen worden en voor zwaluwen kunnen er specifieke dakpannen gebruikt worden. Op deze manier kun je je tuin delen met de mooie wild levende diersoorten.

  1. Het toepassen van de kracht van liefde

Liefde heeft een enorme kracht in het universum. Je kunt je bij alles wat je doet, laten leiden voor de liefde! Het geven van liefde aan de natuur gaat makkelijker als je het vanaf kindsaf heb meegekregen. Doordat je vaker met de natuur bezig bent, ga je ook erin groeien, waardoor je liefde in principe ook aan het toenemen is. Kortom, door bewustwording van de kracht van de natuur en je leven te leiden in harmonie met de natuur kun je de originele levenskwaliteit bereiken. Het is aan te bevelen om voldoende struiken over te laten met als doel het creeren van een beschutting voor de wilde dieren.