Welke voorbereidingen tref je als jager voordat je op jacht gaat? Jagen is meer dan alleen tijd doorbrengen in het bos. Een goede planning kan het verschil maken tussen een succesvolle reis of een zinloze jachtexpeditie. Hier zijn 5 dingen om te overwegen voordat je gaat jagen op bedreigde diersoorten.

Bedreigde dieren

Een bedreigde diersoort is een diersoort die aan het uitsterven is, vanwege verschillende ecologische redenen. Denk bijvoorbeeld aan ontbossing, watervervuiling enz. Jij zou zelf de keuze moeten maken als het goed is om zo een diersoort naar huis mee te nemen. Houd er ook rekening mee dat je als je gepakt wordt, je hoge boetes of zelfs celstraf kunt krijgen. Ik zou je toch aanraden om deze 5 punten te overwegen voordat je gaat jagen op bedreigde diersoorten.

Bedreigde dieren in Nederland

Diersoorten zijn waardevol voor de mens, niet alleen vanwege de schoonheid en interesse die ze bieden aan de menselijke cultuur, maar ook omdat ze van grote waarde zijn voor de mens vanuit een medisch, ecologisch, commercieel en recreatief standpunt. Hoewel er veel organisaties zijn waarvan de leden zich inspannen om bedreigde dieren te beschermen, veroorzaakt menselijke activiteit nog steeds soortenverliezen. Bedreigde diersoorten zijn niet alleen te vinden in Afrika en Azië, maar ook in Nederland. De otter, Wilde kat, Gewone hamster, Damhert, Ingekorven vleermuis, Velduil, Korhoen, Vuursalamander, Gladde slang en Tuimelaar zijn enkele van de bedreigde diersoorten in Nederland.

Jacht op bedreigde diersoorten

  1. Ecologische waarde

Dierdiversiteit is van cruciaal belang voor het behoud van een evenwichtige en gezonde ecologie. Aangezien alle soorten direct of indirect met elkaar samenhangen, veroorzaakt het verlies van één soort schade aan de andere soorten. Een voorbeeld van de onderlinge verwevenheid van soorten, zowel planten als dieren, wordt verschaft door de U.S. Fish and Wildlife Service die heeft geschat dat het verlies van één plantensoort kan resulteren in het verlies van maar liefst 30 andere insecten-, plant- en diersoorten.

  1. Commerciële waarde

Wilde diersoorten vormen een belangrijke bron van commerciële activiteit in Nederland. Zoetwatermosselen worden gekweekt voor voedsel en andere commerciële doeleinden. Helaas is 43 procent van de zoetwatermosselen uitgestorven als gevolg van visverlies, klimaatsverandering, verlies van leefgebied en afstroming van landbouwgronden en industrie. De commerciële impact van recreatieve activiteiten in verband met diersoorten is vrij groot.

  1. Bedreigde diersoorten zijn waardevol

Toekomstige generaties zouden in staat moeten zijn om te zien en te genieten van de dieren die hun voorouders generaties lang hebben gekend en waarvan ze ook hebben genoten. Dienovereenkomstig heeft het doden van bedreigde soorten ook een morele kant. Dieren bestaan voor hun eigen doeleinden en zouden moeten worden overgelaten om te bloeien en zo goed mogelijk ook, zonder bemoeienis van de mens. Dit is altijd een twistpunt geweest onder intelligente mensen, maar het feit blijft dat toekomstige generaties dezelfde kansen moeten hebben als degenen die er eerder zijn geweest.

  1. Wacht op de aangegeven periode en tijd

Goed nieuws! Op sommige bedreigde diersoorten mag je in een bepaalde periode van het jaar wel jagen. Volg de nieuwsberichten. Sommige dieren hebben tijd nodig om te groeien. Als je ertussen door gaat jagen, kan je het proces verstoren. Geef de dieren tijd om zich volledig en goed te ontwikkelen.

  1. Geneeskrachtige waarde

Diersoorten zijn van grote waarde in de geneeskunde. Naar schatting zijn ongeveer 40 procent van alle geneesmiddelen afkomstig van dieren en planten en aangezien niet alle door dieren geproduceerde stoffen zijn beoordeeld voor medicinaal gebruik, kan het verlies van één soort leiden tot verlies van behandelingen voor menselijke ziekten. Baby’s met het respiratory distress syndroom, een mogelijk dodelijke ziekte bij baby’s, zijn bijvoorbeeld met succes behandeld door het gebruik van stoffen die afkomstig zijn van dieren.

Wat je kunt doen

Persoonlijk houd ik van jagen, maar ik ben ook een natuurliefhebber. Beide hebben een speciale plek. Om jacht op bedreigde diersoorten in jouw gebied tegen te gaan, plaats “geen jacht” borden op jouw land, doe mee of vorm een anti-jacht organisatie of organiseer jachtprotesten. Leid anderen op over jacht. Moedig de wetgevers aan om wetten voor het beschermen van dieren in het wild vast te stellen of te handhaven. Het zou ook heel goed zijn als niet-jagers ook de kans krijgen om te werken in natuurbedrijven.